3D打印机使用注意事项

 公司新闻     |      2020-06-02 15:09
    下面小编来讲一下,3D打印机使用注意事项
 
    1、ABS打印耗材在打印时会释放轻微气味。
 
    2、请勿使3D打印机和水源接触,否则可能会造成ji其的损坏。
 
    3、在打印期间,请勿关闭电源或者拔出SD卡,否则有可能导致模型数据丢失。
 
    4、在3D打印机安装打印材料期间,喷头会挤出打印耗材,因此请保证在此期间喷嘴与打印平台之间至少保持50毫米以上的距离,否则可能会导致喷头堵塞。
 
    本文来源:极光尔沃